• Ülke ekonomisine ve temiz çevre olgusuna katkıda bulunmak,
  • Gençlerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak,
  • Gençlerde iyilik ve yardımseverlik duygusunu pekiştirmek,
  • Gençleri sosyalleştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almalarını sağlamak,
  • Gençlere takım çalışması yetisi kazandırmak