Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Ligi, kişi başına düşen karbon ayak izinin düşürülmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, bireysel tasarruflar ile küresel ısınmadaki artışı yavaşlatma, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için düzenlenen Geri Dönüştürebilir Atık Toplama Yarışmasıdır. Lise öğrencilerinin katılımı ile ‘Toplanın! Geri Dönüyoruz’ diyor, Tuzla genelinde çevre farkındalığının arttırılmasına yönelik hazırlanan yarışmanın 2. Etabının Türkiye genelinde yapılması ve sürdürebilir olmasını hedefliyoruz.

Hedef Kitle;

Tüm Lise öğrencilerimizi bu Atık Toplama yarışmasına bekliyoruz.

İşte bu noktada bizlerde “Sıfır Atık Ligi” projemizi başlatıyoruz

Sıfır atık ve geri dönüşüm ürünlerin yapısındaki zararlı içeriklerin doğaya verdiği zararların önlenmesi, kaynakların korunması, atıkların bertarafının, yani yakılması ve gömülmesinin önüne geçilmesini gerektirirken, aynı zamanda sistemli üretim ve geri kazanım süreçlerinin yönetilmesini kapsıyor. Temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, doğa ve çevreye ve doğaya saygılı iklim politikalarının hayata geçirilmesinin yanısıra sıfır atık uygulamalarıyla toprağa, suya ve havaya atık bırakılmayacağı için doğal yaşam ve insani tehdit oluşturan kirliliğin önüne geçmek mümkün. Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Bu atıklar karbon ayak izinin artmasına, küresel ısınmadaki artışın 2 dereceye yaklaşmasına ve gelecekteki yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. İnsan ve çevre sağlığı açısından potansiyel risk oluşturan bu atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ülke ekonomimizi de yakından ilgilendirmektedir. İşte bu noktada bizlerde “Sıfır Atık Ligi” projemizi başlatıyoruz.

-2020 yılı verilerine göre, yılda kişi başı 1.310,61 kg çöp üretilmektedir. Bu miktar, günlük ortalama 3,59 kg’a denk gelmektedir. (TÜİK)

-Üretilen evsel çöpün %55’ü organik atık, %20’si plastik, %11’ü kağıt ve karton, %8’sı cam ve %6’ü tekstil atıklarından oluşmaktadır.